BỘ CHĂN GA GỐI KORE

Bộ sản phẩm Chăn ga gối KORE thường gồm:

 

STT

Loại chất liệu

Khoảng giá (áp dụng từ 23/06/2015)

180x200cm

160x200cm 150x190cm

120x190

1

Hàng 65% Cotton

từ 2.820.000đ

đến 3.270.000đ

từ 2.710.000đ đến 3.160.000đ

từ 2.645.000đ đến 3.095.000đ

từ 2.045.000đ đến 2.495.000đ

2

Hàng 100% Cotton

từ 2.705.000đ

đến 5.820.000đ

từ 2.625.000đ đến 5.640.000đ

từ 2.525.000đ đến 5.640.000đ

từ 2.125.000đ đến 4.715.000đ

3

Hàng thêu

từ 3.680.000đ

đến 5.820.000đ

từ 3.570.000đ đến 5.640.000đ

từ 3.440.000đ đến 5.460.000đ

từ 2.840.000đ đến 4.765.000đ

4

Hàng Cao cấp Cotton lụa

từ 5.550.000đ

đến 12.280.000đ

từ 5.315.000đ đến 11.680.000đ

từ 5.090.000đ đến 11.080.000đ

không có sản phẩm

5

Hàng Chăn gối mùa hè

từ 2.770.000đ 

đến 3.880.000đ

từ 2.750.000đ 

đến 3.770.000đ

 không có sản phẩm  không có sản phẩm

6

Trang trí phòng cưới

 từ 2.705.000đ 

đến 12.280.000đ

từ 2.625.000đ 

đến 11.680.000đ 

từ 2.525.000đ 

đến 11.080.000đ 

từ 2.125.000đ 

đến 4.765.000đ 

7

Lenom 3+

2.990.000đ

2.940.000đ